Vés al contingut

Abacus Cornellà

Climatització de local comercial de dues plantes amb sistema VRV i unitats terminals tipus cassette.

Recuperació d'energia per al sistema de ventilació de flux creuat.