Vés al contingut

Abacus Sabadell

Climatització de local comercial de dues plantes amb planta refredadora climaveneta i unitats terminals tipus cassette i conductes.

Equip situat en coberta d' edifici moneig a sabadell.