Vés al contingut
a

Control de la humitat

Els sistemes d' humidificació són útils tant en la conservació de materials i aliments con en la disminució malalties respiratòries

Humidificar, de fet, consisteix en un procés molt simple: aportar a l'ambient una determinada quantitat de vapor d'aigua que permetrà mantenir certa humitat relativa, la qual varia dràsticament en canviar la temperatura de l'aire que ingressa al recinte.

Hi ha dues grans famílies d'humidificadors i cadascuna té un efecte diferent en la temperatura de l'aire: amb els humidificadors adiabàtics, l'aire es refreda; amb els humidificadors isotèrmics, la temperatura de l'aire roman pràcticament constant.

Humidificació isotèrmica

Aquest tipus d’humidificació s’utilitza principalment en espais familiars i comercials, i consta de dos elements principals:

  • La unitat generadora de vapor
  • El dispositiu que distribueix el vapor a la corrent d’aire

El vapor que subministra aquest sistema d'humidificació es troba ja en un estat completament gasós, fet que el permet barrejar-se  amb l'aire sense cap mena de dificultat.

Aquests sistemes d'humidificació poden ser de diferents tipus, destacant entre ells els elèctrics, a gas o els que funcionen mitjançant elèctrodes submergits.

Humidificació adiabàtica

En aquest procés, a mesura que la humitat augmenta, va disminuint la temperatura. El que succeeix és que s'aboca a l'ambient aigua atomitzada, i malgrat que es trobi atomitzada a nivell extrem, el seu estat continua sent líquid.

Amb aquest sistema es crea un interfície entre l'aigua líquida i l'aire, i és aquí on es converteix en una estreta capa de vapor saturat. 

Aquest tipus d'humidificació se sol fer servir en instal·lacions on hi ha prou calor sensible en l'aire de retorn perquè pugui ser utilitzat per al procés d'evaporació.

Els humidificadors adiabàtics que més se solen fer servir a dia d'avui són els centrifugats, tot i que també es fa servir força els atomitzats amb aire comprimit o amb aigua pressuritzada.

Tanmateix, abans de realitzar una inversió, cal tenir en compte les necessitats i condicions atmosfèriques de cada espai. Contacti amb nosaltres i el nostre equip d’especialistes l’ajudaran a trobar la millor solució.